Споделете тази публикация, ако ви харесва!

Поисканите от работодателите разрешения за наемане на непълнолетни през 2016 г. са 5283, като ръстът им е почти двоен спрямо 2015 г., когато исканията са били 2700. Това съобщиха от Главната инспекция по труда /ГИТ/ в Световния ден срещу детския труд.
Дадените през миналата година разрешения са 5009, като 90 от тях са за наемане на работа на непълнолетни до 16 години. За първите пет месеца на 2017 г. в ГИТ са постъпили 1232 искания за разрешения за работа на непълнолетни, дадени са 993, от които 24 за ненавършили 16 г. За сравнение, през същия период на 2016 г. исканията са били 734. Най-често непълнолетни се наемат за извършване на дейности в хотелиерството, ресторантьорството и търговията през дългата лятна ваканция.
През 2016 г. са констатирани 99 нарушения, свързани с приемане на работа на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда, докато през 2015 г. техният брой е 48. Традиционно, най-много от тези нарушения са констатирани в ресторантьорството и търговията на дребно.
“В конфликти и бедствия, защитавайте децата от детски труд!”, е апелът на Международната организация по труда по повод на Световния ден срещу детския труд. На 12 юни за петнадесети път световната общественост отбелязва този ден, като насочва вниманието към конкретни проблеми, застрашаващи децата от трудова експлоатация. Тази година от МОТ обръщат внимание върху риска непълнолетните да бъдат въвлечени в трудова дейност в резултат на военни конфликти и бедствия, които водят до намаляване на работната сила в държавите, в които се случват, информират от ГИТ.
Според данните на МОТ над 1.5 млрд. души живеят в държави, в които конфликти, насилие и нестабилност оказват негативно влияние върху качеството на живота. В тези райони живеят значителна част от 168-те млн. деца, заети с труд. Засегнати от бедствия всяка година са около 200 млн. души, като една трета от тях са деца. Организацията на обединените нации обръща внимание, че над 50 милиона деца са били изселени от домовете си в резултат на конфликти, бедност и промените в климата, а още милиони са изправени пред неописуемо насилие в техните общности.
България е една от държавите, в които има определена една и съща минимална възраст – 16 г., за задължително обучение, регламентирано в Конституцията, и за започване на работа според Кодекса на труда. Специално се отбелязва в Кодекса, че наемането на лица, ненавършили 16 г., е забранено, но са предвидени и изключения, които се отнасят основно за даровити деца, участващи в кинопродукции, театрални постановки, музикални състави, припомнят от ГИТ.
България е предвидила още една защита срещу експлоатацията на детски труд – наемането на непълнолетни без разрешение от Инспекцията се квалифицира като престъпление. За всяко установено нарушение се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство.

КОМЕНТИРАЙ ЧРЕЗ FACEBOOK
Източници:

БТА

Radoslav PetkovБългарияв ГИТ,За първите,за работа,за разрешения,на непълнолетни,пет месеца на 2017 г.,са постъпили 1232 искания
Поисканите от работодателите разрешения за наемане на непълнолетни през 2016 г. са 5283, като ръстът им е почти двоен спрямо 2015 г., когато исканията са били 2700. Това съобщиха от Главната инспекция по труда /ГИТ/ в Световния ден срещу детския труд. Дадените през миналата година разрешения са 5009, като 90...