Поисканите от работодателите разрешения за наемане на непълнолетни през 2016 г. са 5283, като ръстът им е почти двоен...