Ние сме изпълнили всички критерии за Шенгенското пространство. Не е логично държавата, председателстваща Съвета на ЕС, да е извън...