Кой и защо напуска дома си, за да работи у нас? Хиляди чужденци – на работа в България. Оказва...