„Скритите камери на пътя, които ГЕРБ предлага като мярка за намаляване на жертвите от катастрофи са противозаконни, защото никой...